Renovering

Stora huset är byggt 1929 med stomme från ett äldre hus där vi inte känner till byggåret (troligtvis 1700-1800). Ladugården har vi ingen ålder på, men troligtvis ganska gammal. Lilla huset byggt på 1800-talet och obebott sedan 60-talet. Gården har varit fritidshus sedan 90-talet tills vi flyttade in sommaren 2021.