Otydligt

Ibland behöver man bara ventilera något. Då finns risk att innehållet blir lite otydligt.